شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، در صفحه توئیترش نوشت: «خبر آمد خبری در راه است... نگرانی از بابت صدور حکم دکتر پیروز حناچی وجود ندارد و حکم ایشان به زودی صادر می‌شود. شهردار منتخب تبلور اراده مردم تهران است و کسی بنای ایستادن در مقابل آن را ندارد.»