امروز هم ماموران ورزشگاه آزادی یکی از هواداران زن  را که با ظاهری مردانه قصد حضور در ورزشگاه آزادی را داشت شناسایی کردند و مانع حضور او در ورزشگاه شدند.

این اتفاق جدیدی نیست و در گذشته نیز هواداران زن بسیاری تلاش کرده بودند تا وارد ورزشگاه آزادی و سایر ورزشگاه های کشور شوند که البته تعدادی از آن ها موفق به انجام این کار شده بودند.