جناب شیخ الاسلام

با سلام و تبریک ولادت پیامبری که مانند مردم عادی زندگی می کرد

لطفا اگر نامه منتشره استاد خسروپناه صحت دارد، بفرمایید مانند سایرین از طریق روال قانونی مسیر انتقال را طی کنند تا حق معلمانی که برادر و عمه و خاله ای در قدرت ندارند، ضایع نشود.

ارادتمند مرتضی نظری

911186_782