در پولشویی چه کسانی منفعت دارند، بحث بر سر پولشویی در حالی بالا گرفته است و برخی نگرانی هایی رانسبت به تصویب لوایح چهارگانه می کنند که مقامات نظام نظراتی صریح در خصوص پولشویی دارند.

در حالی که مقامات ارشد نظام از حدود چهار سال پیش نگرانی هایی را درباره عواقب پولشویی در کشور مطرح کرده اند، امروز محمد جواد ظریف، وزیر انور خارجه به دلیل انتقاد به ایجاد نگرانی نسبت به تصویب لوایح چهارگانه تحت فشار شدیدی قرار گرفته است .

 ظریف در این خصوص به خبرآنلاین گفته است: ایجاد نگرانی ساده تر از حل یک نگرانی است و دوستان نگرانی صادقانه دارد اما پشت برخی از این فضاسازی ها منافع اقتصادی دارند .نمی خواهم پولشویی را به جایی نسبت بدهم اما آنجا که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آن قدر توان مالی دارند که ده ها میلیارد یا صدها میلیارد تومان هزینه فضاسازی در کشور کنند.

این در حالی است که پیش تر رهبر معظم انقلاب در ۲۴ تیر ۹۷  تاکید کردند : اشراف و اعمال قدرت دولت  بر مبادلات مالی و جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی ضروری است .

رییس قوه قضاییه نیز در پنجم تیر ۹۷ درباره عواقب پولشویی گفته بود : فساد اقتصادی کلان سه هخزار میلیاردی می دانید چه مقدار هزینه برای قوه قضاییه داشت . چه مقدار کارشناس برد تا پول هایی که با چرخاندن در شرکت های مختلف و صوری پولشویی کرده بودند را ردیابی کنیم .

واکاوی سخنان وزیر دادگستری در ۲۴ مرداد ۹۵ نشان می دهد وی گفته است: ۵۰ میلیون حساب مخدوش و مجهول الهویه داریم .

 وزیر کشور نیز در دوم ۲ اسفند ۹۳ صراحتا اعلام کرد: گردش سالانه مواد مخدر ۲۰ هزار میلیارد تومان است . بی شک بخشی از این پول در حوزع سیاست ، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور هزینه می شود.

در چنین شرایطی با توجه به رد آشکار مخالفت مقامات ارشد نظام با پولشویی باید دید فشار جدید بر ظریف با چه اهدافی تدارک دیده شده است.