لامیدو هارونا مومونی، یکی از قامات منطقه‌ای نیجر اظهار کرد، ۲۴ مهاجم روز شنبه ۱۵ دختر را در منطقه بلاهارده و سه دختر دیگر را در منطقه باگو ربوده‌اند. این منطقه با جایی که افراطگرایان روز چهارشنبه دست‌کم هفت تن را در محل یک کارخانه در نزدیکی مرز نیجریه کشتند، فاصله چندانی ندارد.

مومونی از دولت نیجر درخواست کرد: برای حفاظت از این مردم هر کاری را که ممکن است، ازجمله مذاکره با بوکوحرام انجام دهد.

دو سال قبل حدود ۳۹ زن در همین منطقه ربوده شدند.

بوکو حرام طی ۹ سال فعالیت خود هزاران تن را ربوده و به قتل رسانده است.