بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا ۲ آذر سال آبی ۹۸-۹۷ (۶۲ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۵۲ میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ( ۲۹.۹ میلیمتر) ۷۳.۹ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( ۲۲ میلیمتر) ۱۳۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا ۲ آذر به ۸۵ میلیارد و ۶۹۷ میلیون مترمکعب رسید.

13970904100622729159824910

در بین 6 حوضه اصلی آبریز کشور، تنها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد افت بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین نسبت به متوسط آمار مدت مشابه در درازمدت (آمار 50 ساله) هستیم.

در این بین، بیشترین میزان رشد بارش‌ها نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته را در حوضه‌های آبریز "مرزی شرق" و قره‌قوم" و بیشترین میزان رشد بارش‌ها نسبت به متوسط آمار مدت مشابه در درازمدت (آمار 50 ساله) را در حوضه‌ آبریز خلیج فارس و دریای عمان شاهد هستیم.

انتهای پیام/