زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ۱۰کیلومتری از سطح زمین هجدک استان کرمان را تکان داد.

این زلزله ساعت ۸ و ۱۴ دقیقه ۴آذر ماه رخ داد.

از خسارات احتمالی گزارشی دریافت نشده است.

سال گذشته وقوع چند زمین لرزه شدید در این منطقه باعث تخریب منازل نامقاوم شد .