خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشت، «فمکا هالسما» (Femke Halsema) این اظهارات را در کنفرانسی با عنوان «جوانان و امنیت» در هلند عنوان کرده است.

هالسما در مورد ممنوعیت استفاده از روبند گفت: این موضوع در شأن شهر آمستردام نیست و بر این باورم که درحد شهر ما نیست که یک خانم را به خاطر آن که برقع بر صورت دارد، از ترموا پیاده کنید.

وی قانون ممنوعیت استفاده از روبند را با توجه به حجم این موضوع بسیار سخت گیرانه توصیف کرد.

هالسما افزود: واقعیت این است که ما موظف به اجرای قوانین و دستورالعمل ها هستیم، اما این که کدام قوانین اولویت اجرایی داشته باشد، با خودمان است.

شهردار آمستردام تصریح کرد: با توجه به تعداد محدود پلیس، موضوعات بسیار مهم تری نسبت به ممنوعیت استفاده از برقع وجود دارد، افزون بر آن که بسیاری از شهروندان با الزام افراد برای ممنوعیت استفاده از روبند موافق نخواهند بود.

اظهارات هالسما درحالی مطرح می شود که مجلس سنای هلند، حدود پنج ماه پیش قانون جنجالی ممنوعیت استفاده از روبند را تصویب کرد.

براساس این قانون که پارلمان هلند سال ۲۰۱۶ تصویب کرد، استفاده بانوان از روبند در مراکز آموزشی، بهداشتی، مراکز دولتی و وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است، هرچند آنها اجازه استفاده از برقع در خیابان ها را دارند.