مرتضی صفاری نطنزی در مورد وضعیت شمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان درباره سفرا، گفت: قانون عام است و استثناپذیر نیست. دو یا سه سفیر شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند که بعد از پایان دوره ماموریت‌شان به کشور بازگشته و بازنشسته می‌شوند.

وی با تاکید بر این‌که این سفرا زودتر از دوران ماموریت‌شان برنمی‌گردند، اظهار کرد: حضور سفیران ما در کشورهای مختلف براساس موافقت‌نامه و رد و بدل شدن استوارنامه است. این یعنی کشور پذیرنده هم مشارکت دارد. نمی‌شود یک مرتبه یک سفیر را به کشور بازگرداند، لذا منع قانونی وجود ندارد که سفیران مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان چند ماه بیشتر از موعد قانونی ادامه فعالیت دهند، لذا باید صبر کرد تا دوره ماموریت‌شان تمام شده و بعد فردی به عنوان جایگزین ماموری شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با یادآوری این‌که پرداخت ماموریت‌های وزارت خارجه به صورت حقوق نیست، گفت: به آنها فوق‌العاده پرداخت می‌شود، لذا مشکلی از نظر پرداختی نخواهند داشت و وزارت خارجه می‌تواند به ماموران اعزامی خود پرداختی‌های فوق‌العاده‌اش را بدهد.