یک مادر به همراه دختر خردسالش در حال عبور از عرض خیابانی در سولنچنوگورسک روسیه بودند که ناگهان خودرویی با سرعت زیاد با آن زن برخورد کرد.

مادر جوان بلافاصله پس از تصادف روی پای خود ایستاد و خود را به کنار گاردریل رساند.