یک تریلی که بار ۴۰ تنی حمل می‌کرد، به دلیل بی‌احتیاطی راننده، آسیب شدیدی دید.

راننده تریلی که به موقع متوجه توقف خودروی جلویی نشده بود، با آن برخورد کرد و بار ۴۰ تنی به سمت جلوی هدایت شد.

این اتفاق باعث شد قسمتی از تریلی به طور کامل متلاشی شود.