شبیه‌سازی انواع شرایط سخت آب‌ و هوایی و تاثیر آن بر خودروهای فورد تضمین کاملی برای مقاومت این خودروها در شرایط آب‌ و هوایی محل سکونت خریداران است.