جشنواره فانوس هر سال در تایلند برگزار می‌شود. در این جشن مردم فانوس‌هایی را به هوا می‌فرستند تا برای آن‌ها خوبی و خوش شانسی را به همراه بیاورد.