عبدالعزیز الشطی شمشیرباز کویتی در مسابقات جهانی سوئیس با قرعه مبارزه با حریف صهیونیستی مواجه شد.

 

 

وی با ادای احترام با مسلمانان جهان و به دلیل حمایت از مردم مظلوم فلسطین حاضر به رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس نشد و از رویارویی با وی سر باز زد.

عبدالعزیز الشطی شمشیرباز کویتی در المپیک 2016 ریو جواز حضور در برزیل را گرفت و به عنوان نماینده کشورش در مسابقات حاضر شد.