آزاده نامداری با انتشار یک عکس از خود و خانواده‌اش، صفحه اینستاگرام‌اش را به روز کرد. او در توضیح زمان و مکان این عکس نوشته است: «شیراز به وقت پاییز ۹۷»

این مجری تلویزیون عکس خود را با غزلی از سعدی مزین کرده است: «هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم/ نبود برسر آتش، میسرم که نجوشم/ بهوش بودم از اول که دل به کس نسپارم/ شمایل تو بدیدم نه عقل ماند ونه هوشم...»