ظریف: برجام به نفع امنیت اروپا بود،‌حالا باید برای امنیت‌شان هزینه کنند