سیستم قضایی ترکیه «فتح الله گولن» را به عنوان یکی از متهمان ترور «آندری کارلوف» سفیر اسبق روسیه در ترکیه، معرفی کرد.

در ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۶ کارلوف در حال سخنرانی در یک نمایشگاه نقاشی از سوی یک افسر پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

در ژوئن همان سال ترکیه صحنه کودتای نظامی بود که با هدف براندازی «رجب طیب اردوغان» صورت گرفته بود. دولت ترکیه گولن و طرفداران وی را عامل اصلی این کودتا می داند.