بهرام قاسمی همچنین تلاش برای حمله انتحاری به سرکنسولگری چین در کراچی پاکستان را محکوم و از اینکه این حمله با هوشیاری نیروهای امنیتی و پلیس کراچی ناکام ماند و اعضای این سرکسولگری در سلامت کامل قرار دارند، ابراز خرسندی کرد و یکبار دیگر بر لزوم تلاش جدی و دسته‌‌‌‌جمعی همه کشورها در مبارزه با پدیده شوم تروریسم و اقدامات ضدبشری گروه‌‌‌‌های تروریستی تاکید کرد.