به نوشته روزنامه حریت، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش‌های ترکیه را در جهت بهبود روابط با این اتحادیه مورد استقبال قرار داد و ترکیه را یک کشور داوطلب و شریک استراتژیک توصیف کرد.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در جریان نشست خبری مشترک با موگرینی و یوهانس هان، وزیر سیاست گذاری منطقه‌ای اتحادیه اروپا گفت: ترکیه انتظار عضویت کامل در اتحادیه اروپا را دارد و نباید با موانع سیاسی روبرو شود. منزوی کردن ترکیه و رد کاندیداتوری آن برای این اتحادیه راه به جایی نمی‌برد.

این اظهارات از سوی چاووش‌اوغلو در پاسخ به درخواست‌های یوهانس هان بود که خواستار پایان مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا شده بود.

موگرینی نیز تاکید کرد که یک ترکیه قدرتمندتر به معنای یک ترکیه دموکراتیک است که در آن آزادی‌های بنیادین به طور کامل رعایت می‌شوند.

وی ادامه داد، یک جامعه متحد و سالم در ترکیه در ایجاد مذاکراه‌ای باز و سیستماتیک بین آزادی رسانه‌ای، تصمیم گیرندگان و جامعه مدنی قدرتمندتر خواهد بود.

وی همچنین نگرانی خود را درباره بازداشت چند استاد برجسته و نماینده جامعه مدنی ابراز کرد و خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر اپوزیسیون ترکیه شد که در راستای احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپایی است.

چاووش‌اوغلو حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی را با انگیزه سیاسی دانسته و نه براساس قانون و گفته بود که این پرونده به دادگاه‌های ترکیه مربوط می‌شود.