طی حکمی از سوی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، علی اصغر محمدی،‌ مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه منصوب شد.

تا پیش از این، علی چگنی مسئولیت مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه را برعهده داشت. وی چندی پیش به عنوان سفیر و نماینده تام‌الاختیار ایران در هند، راهی دهلی‌نو شد.