محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لایحه دولت مبنی بر اجازه فروش به دارندگان سهام عدالت، اظهار داشت: سال گذشته لایحه‌ای مبنی بر فروش سهام عدالت و به طور کلی تصمیم‌گیری درباره آن از سوی دولت به مجلس ارائه شد.

وی افزود:هیئت رئیسه مجلس پس از انجام بررسی‌های تصمیم گرفت که این لایحه برای بررسی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شود.

پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا ارزش هر برگ سهام عدالت به گفته آقای جهانگیری، چهارده میلیون تومان است؟ تصریح کرد: بر آورد ما این است که ارزش سهام عدالت یک میلیون تومان است که با توجه به شوک ارزی که باعث تغییر قیمت‌ها شده، بنابراین ارزش سهام عدالت هم از این وضعیت تاثیر گرفته که بنابراین پیشبینی ما این است که هر برگ سهام عدالت به طور میانگین ۲ میلیون و پانصد تومان ارزش دارد.