یک نهنگ مرده که بیش از ۶ کیلوگرم پلاستیک را بلعیده بود به سواحل اندونزی رسید. شهروندان این منطقه بیش ۱۱۵ لیوان و ۲۵ کیسه پلاستیکی از معده این نهنگ بیرون کشیدند.