جنگنده F۳۵  آخرین جنگنده از سری F تا کنون است که در سه مدل ساخته شده است.

از سه مدل  جنگنده F۳۵ فقط نوع B آن قادر به عمود پروازی است.

در ادامه فیلمی از فرود عمودی جنگنده F۳۵ بر روی یک ناو را مشاهده می‌کنید.