عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره وام خرید مسکن اظهار کرد: مطالعه اولیه در این زمینه داشته‌ایم اما چون به جمع‌بندی نرسیده آن را اعلام نمی‌کنم.

همتی ادامه داد:‌ ساختمان بخش مهمی است که اگر رونق بگیرد صنایع قبلی این بخش رونق خواهند گرفت.

وی با بیان این‌که "باید به این نکته توجه کنیم" در عین حال افزود:‌ بایستی آثار تورمی افزایش تقاضا را هم مورد توجه قرار دهیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این‌که منابع افزایش اعتبارات باید از یک جایی تأمین شود، گفت: این فرآیند باید بهینه شود؛ یعنی هم رونق ایجاد کنیم و هم این‌که آثار تورمی در این شرایط ایجاد نشود، تمهیدات خاصی می‌خواهد که در حال بررسی آن هستیم.

همتی بیان کرد: در آینده نزدیک درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم. به‌نظرم باید وام خرید مسکن اصلاح شود، چون قبول دارم حجم وام‌های خرید دیگر جواب نمی‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد:‌ درباره این موضوع تصمیم می‌گیریم، ولی نمی‌خواهم الآن قولی بدهم که نتوانم به آن عمل کنم. معتقد هستم که باید کمتر حرف بزنیم.