محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در سخنرانی خود در چهارمین همایش گفت‌وگوی مدیترانه در رم، پایتخت ایتالیا گفت: آنچه که برای خاقشجی رخ داد، بسیار دردناک بود.

وی افزود: ما انتظار داریم که عاملان این اقدام مجازات شوند و به اعتقاد ما باید تمامی عاملان این حادثه و هرکس که پشت آن است؛ حال هرکه می‌خواهد باشد، بازخواست شوند.

پیشتر دادستانی کل عربستان سعودی اعلام کرد که خاشقجی به دست تیم امنیتی کشته شد که ماموریتش قانع کردن وی برای بازگشت به کشور بود و زمانی که خاشقجی این مساله نپذیرفت، رهبر این تیم دستور به کشتن او داد.