به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد کل مرز میان آمریکا و مکزیک و همچنین مبادلات تجاری میان دو کشور را مسدود می‌کند.

ترامپ تهدید کرد در صورتی که قرار باشد اوضاع در برابر رسیدن هزاران نفر از مهاجران آمریکای مرکزی به مرز آمریکا خراب شود، "کل مرز" میان دو کشور را مسدود می‌کند.

ترامپ در گفتگویی مطبوعاتی اعلام کرد "در صورتی که به مرحله‌ای برسیم که کنترل اوضاع را از دست بدهیم یا خشونت‌هایی به وجود بیاید، تا زمانی که اوضاع دوباره تحت کنترل درآید، ما به طور موقت ورود به کشور را مسدود می‌کنیم".

ترامپ تصریح کرد "من می‌خواهم بگویم کل مرز، که در این صورت مکزیک دیگر در موقعیتی نخواهد بود که خودرو‌های خود را در آمریکا بفروشد".