وزیر خارجه عراق افزود: به همین خاطر تحریم‌های واشنگتن علیه تهران به ما مربوط نیست و ما به آن اهمیت نمی‌دهیم.

صبح امروز، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز تاکید کرد که این کشور جزئی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نخواهد بود و کشورش قصد ندارد علیه منافع کشور دیگر اقدام کند.