غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود در نخستین روز چهارمین کنفرانس بازنگری کنوانسیون سلاح های شیمیایی که در شهر لاهه در حال برگزاری است، ضمن انتقاد از رفتار فریبکارانه برخی از اعضای معاهده گفت: اینگونه رفتارها راه را برای دستیابی گروههای تروریستی به سلاح شیمیایی باز نموده و برای آنها این فرصت را فراهم نمود که از این سلاحها علیه انسان‌های بی دفاع استفاده کنند.  

وی افزود: ایران کشوری است که همواره موضعی روشن در مخالفت با سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های شیمیایی داشته  و به تعهدات خویش پایبند بوده است. 

غلامحسین دهقانی ضمن اشاره به اینکه ایران بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی  است، اظهار داشت: حضور تعدادی از  مجروحین  سلاح های شیمیایی از ایران در این کنفرانس و نمایشگاهی که بر پا کرده اند بخوبی نشان می دهد که طی سه دهه گذشته چه بر جانبازان شیمیایی گذشته است.

بیشتر بخوانید

اعزام جانبازان به کنفرانس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی

وی سپس به عدم اقدام جامعه بین المللی در جلوگیری از استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم سابق عراق علیه کشورمان و همچنین مردم عراق اشاره  نمود و اظهار داشت: هر چند قدرتها مانع صدام برای استفاده از سلاح های شیمیایی نشدند ولی مشاهده آثار دهشتناک کاربرد این سلاحها بر قربانیان سلاحهای شیمیایی باعث شد که دنیا متوجه اهمیت و فوریت انعقاد کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی شود و به این امر اقدام کند.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه تاکید نمود: آمریکا به عنوان تنها دارنده ذخایر سلاح های شیمیایی تاکنون به بهانه واهی مشکلات فنی از انهدام ذخایر سلاح های شیمیایی خود ،که مهم ترین وظیفه و اولویت کشورهای عضو کنوانسیون می باشد،خودداری ورزیده است.

دهقانی اظهار  داشت: اعتیاد  آمریکا به اعمال تحریم های یکجانبه به ایجاد مانع در استفاده صلح آمیز از مواد و تکنولوژی شیمیایی بر خلاف ماده ۱۱ کنوانسیون نیز تسری یافته و با اعمال محدودیت های بانکی در عمل خدمات دارویی مناسب به جانبازان شیمیایی را هم می تواند تحت تاثیر قرار دهد که این بر خلاف تعهدات این کشور تحت کنوانسیون و مغایر با حقوق بین الملل است. 

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه افزود:جهانشمولی کنوانسیون سلاح های شیمیایی به دلیل عدم تصویب معاهده توسط رژیم صهیونیستی که دارای انواع سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های شیمیایی است، تاکنون به محقق نشده  است. امتناع این رژیم از الحاق به پیمان عدم اشاعه سلاحهای هسته ای با استفاده از چتر حمایتی آمریکا صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه را پیچیده تر نموده است.

وی در پایان با انتقاد از سیاسی کردن سازمان توسط برخی اعضا، تنها راه حفظ اعتبار سازمان را اتخاذ تصمیم بر اساس اجماع  و وفاداری به متن کنوانسیون توسط همه دول عضو دانست.