گنگ شوانگ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در پکن افزود: چین مایل است به اتفاق دیگر طرف ها، اصلاحات سازمان بر اساس ارزش های محوری و اصول پایه ای را به اتمام برساند.

کوین هاسِت رییس کمیته مشاوران کاخ سفید روز گذشته (چهارشنبه) چین را به «رفتار نادرست» متهم و اظهار کرد اخراج چین از سازمان را مد نظر قرار می دهد.
گنگ شوانگ در این باره گفت: آمریکا، سازمان تجارت جهانی را به تنهایی دایر نکرده است همه اعضای سازمان با هم برابر هستند واشنگتن نمی تواند به تنهایی درباره مسائل، تصمیم گیری کند یکی از مقامات آمریکایی تلویحا سخن از اخراج چین از سازمان گفته است که حتما حرفی یاوه است و نشانگر چهره قلدرمآب و خودمحور آن کشور می باشد.
این سخنگو افزود: آمریکا که پیشتر نسبت به خروج خود از سازمان تجارت جهانی هشدار داده بود، حالا در این سازمان تلویحا سخن از اخراج چین از سازمان می گوید که بسیار خنده دار است. 
به گفته وی اختلافات میان اعضای سازمان می تواند با مشورت و مذاکره حل شود و توسل به اخراج دیگر اعضا به جای این نوع راه حل، فکر بسیار خطرناکی است چین دومین قدرت اقتصادی جهان است و اگر آمریکا جسارت اخراج عضوی نظیر چین را دارد، تکلیف دیگر اعضا چه خواهد بود؟
این سخنگو تاکید کرد چین به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی تعهدات خود را اجرا کرده و این مورد تایید همه طرف های سازمان از جمله دبیرکل سازمان قرار گرفته است چین امیدوار است به اتفاق دیگر اعضای سازمان بر اساس ارزش های محوری و اصول پایه ای اصلاحات سازمان را به اتمام برساند.