«هوانگ یونگ فو» سرباز بازنشسته ای است که در روستای منطقه نانتان –تایچونگ ،تایوان- زندگی می کند.
او که دوران بازنشستگی اش را در ۹۶ سالگی می گذراند هنگامی که دولت تصمیم می گیرد خانه های روستا را تخریب کند ،دست به کاری متفاوت می زند.
هوانگ می ببیند اگر هیچ کاری نکند،همه چیزهای که دوست دارد را از دست خواهد داد.
روستای منطقه نانتان زمانی دارای یک هزار و ۲۰۰ سکنه بوده که اکثریت آنها سرباز بودند و به خانه هایی که دولت به آنها داده اند نقل مکان کرده اند.
امروزه تنها 11 خانواده در روستا زندگی می کنند.

5094105


سرباز بازنشسته تصمیم می گیرد که تا خانه های روستا را نقاشی کند و ابتدا از خانه خودش شروع می کند و پس از اینکه مورد توجه قرار می گیرد کار به خانه های دیگر هم می رسد.
در نهایت روستا به مکانی توریستی در تایچونگ تبدیل شده و دولت از خراب کردن خانه ها منصرف می شود.
هوانگ هرروز ساعت ۳ صبح کار نقاشی اش را آغاز می کند و در حالی که توریست ها به او ابراز محبت کرده و او را «پدربزرگ رنگین کمانی» صدا می زنند ،می گوید تا سن ۱۰۰ سالگی اش به نقاشی روستا ادامه خواهد داد.