در این روش که باید حتما توسط یک متخصص با تجربه انجام شود، حوله های سوزان روی صورت یا بدن فرد قرار می گیرند و لایه لایه به حجم این حوله ها افزوده می شود.