صادق جعفری چگنی پنجشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: دستگاه قضایی حمایت از کارگران به عنوان قشر ضعیف جامعه را از وظایف خود دانسته و تمام مطالبات به حق و قانونی آنها را پیگیری کرده و همچنان پیگیری خواهد کرد . 
رییس دادگستری شوش افزود؛ در جریان تجمعات صنفی اخیر کارگران هفت تپه با توجه به رصد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بعضی از افرادی که قصد نفوذ به صفوف تجمعات صنفی این کارگران را داشتند با ورود به موقع نیروهای امنیتی شناسایی شدند و اقدامات لازم درباره آنها صورت گرفت و کارگران بازداشت شده هم در پایان وقت اداری امروز با تخفیف قرار تامین کیفری توسط دادستان محترم آزاد شدند. 
جعفری افزود: دستگاه قضا مطالبات قانونی جامعه کارگری هفت تپه را پیگیری نموده و جهت احیای واحد صنعتی نیشکر هفت تپه باعنوان سرمایه و پشتوانه اقتصادی شهرستان شوش ، همراهی و همکاری لازم را انجام خواهد داد. 
رییس دادگستری شوش در پایان گفت: ما همیشه همراه با جامعه کارگری هستیم و خود را همراه آنان می دانیم. 
روزسه شنبه نیز۱۵نفرازکارگران بازداشت شده این واحد نیزآزادشد. 
کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ومزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی بیش ازو هفته است اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی می کنند. 
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. 
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند. 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.