محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتر خود نوشت:« خصوصی سازی یک واحد کشاورزی متعلق به وزارت کشاورزی درست یا نادرست سال‌ها پیش انجام می‌شود. رسیدگی بی موقع و در فصل برداشت محصول فسادپذیر زمینه‌های بی نظمی را تشدید می‌کند و حال آنکه با تدبیر می‌شود کشور را کم هزینه تر اداره کرد گفتند یک ماه حقوق حقه کارگران پرداخت شد شکر تا حل نهایی»

واکنش وزیر کار به پرداخت حقوق کارگران هفت تپه