محمود میرلوحی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با حکم پیروز حناچی، شهردار منتخب تهران گفت: تا جایی که می‌دانم مشکلی برای آمدن حکم آقای حناچی وجود ندارد.

عضو شورای شهر تهران دررابطه با حواشی پیرامون برادر حناچی و تاثیر آن در صدور حکم وزارت کشور اظهار کرد: معمولا کسی را به خاطر اشتباه برادرش مواخذه نمی‌کنند؛ آن هم اشتباهی که مربوط به حدود ۳۰ سال قبل است.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون وزارت کشور باید طی ۱۰ روز حکم شهردار منتخب را صادر کند، گفت: گویا وزارت اطلاعات تصورش این بوده که مثل بقیه موارد فرصت بیشتری دارد و به همین دلیل هنوز پاسخ استعلام وزارت کشور نیامده است.