الجارالله که در حاشیه جشن سفارت عمان به مناسبت روز ملی این کشور با خبرنگاران گفت و گو می کرد ، تاکید کرد که عدم دخالت در امور داخلی و احترام به حق حاکمیت ملی مورد تاکید دو کشور قرار دارد.
معاون وزیر خارجه کویت با اشاره به معرفی &#۳۹;محمد ایرانی&#۳۹; به عنوان سفیر جدید ایران در این کشور ، اظهار داشت : از حضور سفیر جدید ایران استقبال می کنیم.
او گفت که سفیر جدید ایران به زودی استوارنامه خود را به مقامات کویتی ارایه خواهد کرد.
محمد ایرانی سفیر جدید ایران در کویت سابقه فعالیت بعنوان سفیر در اردن و مدیرکلی خاورمیانه وزارت امور خارجه را در کارنامه خود دارد.
علی رضا عنایتی سفیر پیشین ایران در کویت هم با فعالیت نزدیک به سه دهه در حوزه های مختلف مطالعاتی و اجرایی مربوط به خلیج فارس علاوه بر معاونت نمایندگی ایران در عربستان سعودی، مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه بوده و از اردیبهشت 1393 تا 19 آبان ماه گذشته به عنوان سفیر ایران در کویت فعالیت کرد.

 


کویت در کنار عمان و قطر به عنوان سه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روابط منطقی تری با جمهوری اسلامی ایران نسبت به سه عضو دیگر این شورا یعنی عربستان، امارات و بحرین دارد.
جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد ؛ امنیت مشترک با همسایگان مبتنی بر پایبندی به اصولی مشترک است که اسناد سازمان ملل آن را مشخص می کند، اصولی مانند حاکمیت، خودداری از تهدید به استفاده از زور، حل بحرانها به شکل مسالمت آمیز، احترام به حاکمیت کشورها بر اراضی و حریم مرزهایشان، خودداری از دخالت در امور داخلی کشورها و حق تعیین سرنوشت .
تهران امنیت و ثبات خویش را در گرو امنیت و ثبات منطقه - به ویژه امنیت و شکوفایی همسایگان عرب خود – می داند. این مسأله ای است که باید برای همگان در اولویت باشد. در همین راستا، جمهوری اسلامی در فرصت های مختلف، خواستار بنیان نهادن یک پیمان امنیتی مشترک شده که بر پایه گفت و گو، اصول مشترک و سازوکارهای اعتمادسازی استوار باشد تا مقدمه ای برای خروج منطقه از &#۳۹;دالان تاریکی&#۳۹; باشد که توان همۀ کشورها در آن دچار فرسایش می شود.


هدف جمهوری اسلامی از پیشنهاد بازمهندسی منطقه، آن است که ضمن احترام به اختلاف نظرها، منافع مشترک همۀ کشورهای آن تأمین شود؛ زیرا مبنای این بازمهندسی پیشگیری از تحکم کشورهای نیرومند بر کشورهای دیگر است. به این ترتیب، کشورهای کوچک منطقه اجازۀ مشارکت در مسائل آن را می یابند و می توانند منافع خود را حفظ کنند.
از نگاه تهران کشورهای منطقه به جای اینکه امنیت خود را از طریق بازیگران فرامنطقه ای یا سلاحهای پیشرفته تامین کنند، با ایجاد روابط مستحکم با همسایگان و بدون اتکا به بیگانگان می توانند به امنیت پایدار و دراز مدت دست یابند.