قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. 

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۵ صدم درصد کاهش به ۵۴ دلار و ۵۵ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با سه دهم درصد کاهش به ۶۳ دلار و ۲۹ سنت رسید.

oild

قیمت طلا نیز با ۲۰ صدم درصد  افزایش به ۳۹ دلار و ۴۸ سنت در هر گرم رسید.

gold