گروهی از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به دلیل فوتبال بازی کردن در صحن مجلس این کشور مورد بازخواست قرار گرفتند.

هانا باردل، پس از برگزاری نشست در پارلمان مشغول روپایی زدن شده و فیلم این کار را هم در شبکه‌های اجتماعی گذاشته بود.

این نماینده حزب ملی اسکاتلند همچنین به همراه سایر نمایندگان از جمله تریسی کروچ، نماینده حزب محافظه‌کار و از معاونان پیشین وزیر ورزش بریتانیا یک عکس یادگاری گرفت.

جان برکو رئیس مجلس عوام بریتانیا گفت: صحن تاریخی پارلمان نباید برای این گونه فعالیت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

وی همچنین گفت که شماری از نمایندگان بابت این کار عذرخواهی کرده‌اند.

خانم باردل و خانم کروچ عضو تیم زنان نمایندگان مجلس بودند و قرار بود روز سه‌شنبه بازی کنند، اما بازی آن‌ها به دلیل احتمال همزمانی با رای‌گیری لغو شد.

این نمایندگان بعدا پیراهن‌های ورزشی خود را پوشیدند و عکس گرفتند و خانم باردل هم در میان صندلی‌های سبز مجلس روپایی زد.

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/