قدرت تخریب بمب ها و موشک های هسته ای بسیار بالا است و استفاده از چند عدد از آنها برای نابودی کره زمین کافیست. در این فیلم لحظه انفجار بمب هسته ای در زمینی آزمایشی را مشاهده می کنید.