فضانوردان هنگام سفر به محیط های خارج از زمین، خود را برای رویارویی با شرایطی خاص آماده می کنند و در فضا به علت عدم وجود جاذبه و اکسیژن، زندگی کردن به شیوه ای جالب و خاص اداره می شود.