علی اصغر یوسف نژاد درباره آخرین وضعیت استیضاح وزرا گفت: هیچ چیزی در دستور کار مجلس در مورد استیضاح به غیر از استیضاح مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان مطرح نیست.

این عضو هیات رئیسه مجلس افزود: استیضاح آقای ظریف مطرح نیست و تاکنون به ما نرسیده است. اما استیضاح وزیر ورزش و جوانان به هیات رئیسه تقدیم شده است. 

یوسف‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت جمع کردن امضاء نماینده‌ها برای استیضاح وزیر امور خارجه گفت: امضاهای استیضاح وزیر امور خارجه به حد کفایت هم رسیده است.