نقد مواضع آیت‌الله منتظری/ ۳ نفر هرگز با مهدی هاشمی کنار نیامدند

مرتضی باقری ضمن تأیید تقوای آیت‌الله منتظری گفت: «حضرت او در حوزه امور سیاسی و درایت‌های حاکمیتی بسیار ضعیف بود. به یاد دارم در ابتدای انقلاب، سیدمهدی هاشمی به‌عنوان مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران قدرت و نفوذ بالایی داشت و آخر هر هفته نزد آیت‌الله منتظری می‌رفت تا درباره مسائل مهم کشور با او مشورت کند. در واقع مهدی هاشمی با نظارت آیت‌الله منتظری از قدرت بالایی برخوردار بود، اما هیچ‌گاه نتوانست در مسیر انقلاب به‌درستی حرکت کند.

سه شخصیت هیچ‌گاه تحت تأثیر او قرار نگرفتند: نخست حضرت امام(ره) بودند که حتی گزارش‌های مهدی هاشمی را نیز نمی‌پذیرفت. دوم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود که حتی یک بار نیز وقت ملاقات به او نداد و دیگر میرحسین موسوی بود که همواره با سابقه پیش از انقلاب هاشمی کنار نیامد و توانست با ذکاوت سیاسی‌اش، او را بشناسد. وقتی مقامات ارشد حکومت با مهدی هاشمی مشکل داشتند، پرسش این است که او به چه اعتباری می‌توانست کارهای اطلاعاتی انجام دهد؟ آیا جز این بود که بیت آیت‌الله منتظری حامی او بود؟ بازهم تأکید می‌کنم که نباید تقوای آیت‌الله منتظری را با هوش سیاسی او مقایسه کرد».