تابناک در مطلبی با اشاره به بر هم خوردن همایش «من بهشتی هستم» در چهارشنبه هفته گذشته و در دانشگاه اصفهان به بهانه مخالفت عده‌ای با حضور فرزند شهید بهشتی در این همایش نوشت: «همه این مسائل و موضوعات نشان می‌دهد نیروهای خودسری که چنین اقداماتی می‌کنند را نه تنها نباید ملتزم به قانون دانست، بلکه آنها با چنین اقداماتی به توصیه‌های اکید و مکرر رهبر معظم انقلاب نیز بی توجهند. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول علاوه بر ایستادگی مقابل چنین اقداماتی، با افرادی که مرتکب این فعل می‌شوند، باید با جدیت برخورد کنند.»