به گزارش الجزیره، جیمز جفری نماینده آمریکا در امور سوریه بدون اشاره به کمک های پیدا و پنهان این کشور به  تروریست های چندملیتی برای مبارزه با مردم سوریه در اظهاراتی مضحک ادعا کرد: در صورتی که ایران سوریه را تَرک کند، دیگر نیروها نیز آماده تَرک این کشور هستند.

وی مدعی شد: بشار اسد (رئییس جمهوری سوریه) از هر فرد دیگری برای این کشور خطرناک تر است! روسیه و سوریه برای مقابله با مخالفان دولت اسد، سوریه را نابود کردند.