تارنمای روزنامه واشنگتن پست با اعلام این خبر افزود: روز سه شنبه یک خبرنگار از ترامپ در مورد شخصیت سال مجله تایم پرسید که هر ساله در ماه دسامبر (آذر) توسط این مجله اعلام می شود؛ تنها پاسخ برای اینکه چه فردی باید این عنوان را کسب کند، چیزی جز ترامپ نبود.

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه در سال ۲۰۱۶ میلادی به این عنوان دست یافت، گفت: نمی دانم این بستگی به مجله تایم دارد. من نمی توانم به غیر از ترامپ کسی را متصور شوم، شما می توانید کسی را به غیر از ترامپ متصور شوید

واشنگتن پست ادامه داد: سال گذشته ترامپ گفته بود به وی ابلاغ شده که به عنوان شخصیت سال انتخاب می شود اما سپس کنار گذاشته شد.

در سال 2016 پس از کسب عنوان ریاست جمهوری وی به عنوان شخصیت سال تایم انتخاب شد. در آن زمان به خبرنگاران گفت که این اتفاق مفهوم بسیاری دارد و او این عنوان را 'افتخار بسیار، بسیار بزرگی' می داند.

اما وی به گزینش های این مجله انتقاد هم داشته است؛ در سال 2011 زمانی که معترض (تصویری از پیتر هاپک مربوط به اعتراضات سال 2011 در کشورهای عربی) انتخاب شد و سال 2012 زمانی که جان رابرتس قاضی ارشد آمریکا تصویرش بر روی مجله تایم چاپ شد.

واشنگتن پست نوشت: یک تصویر جعلی از مجله تایم با تصویر چاپ شده ترامپ بر روی جلد اول آن بر روی دیوار یکی از باشگاه های گلف او در سال 2017 چسبانده شد.

یکی از خبرنگاران واشنگتن پست گزارش کرد: این جلد (به تاریخ 1 مارس 2009) شبیه به یک لحظه تاثیرگذار از حرفه ترامپ پیش از ریاست جمهوری است. اما این درست نبود. جلد مجله تایم جعلی بود.

وی اشاره کرد که در سال 2009 اصلا تصویر ترامپ بر روی جلد مجله تایم چاپ نشده بود.