انور خامه‌ای روزنامه نگار، نویسنده و مترجم ایرانی دیروز درگذشت. انور خامه‌ای جامعه‌شناس، نویسنده و مترجم ایرانی  متولد ۱۲۹۵ بود. او عضو گروه معروف ۵۳ نفر و از نخستین دانشجویان مهندسی شیمی بود که در دانشگاه صنعتی در این رشته تحصیل کرده‌ است. 

چهار چهره: نیما یوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز، پاسخ به مدعی، اقتصاد بدون نفت،محنت‌آباد و ... از جمله آثار این پژوهشگر و نویسنده است.