در جلسه علنی امروز ناظران مجلس در هیات واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند که از ۱۹۵ رای اخذ شده علی سلیمی با ۸۲ رای و اکبر کریمی ۸۱ رای انتخاب شدند.