در حالی که آمریکا با بازسازی کشتی نوح در ایالت کنتاکی، آن را تبدیل به جاذبه گردشگری کرده است و از آن پول درمی‌آورد، موسسه تحقیقاتی باستان شناسی در آمریکا می‌گوید کشتی نوح در تخت سلیمان در استان آذربایجان غربی ایران پهلو گرفته است. این نظریه جذابی است که به نظر می‌رد می‌تواند کارکردهای متفاوتی داشته باشد.

گفتنی است؛ پیشتر ترکیه نیز مدعی شده بود کشتی نوح در آنجا قرار دارد.