رادوشوویچ گلر کروات پرسپولیس آرزوی جالبی دارد. او دوست دارد با پیراهن پرسپولیس خداحافظی کند. رادو در این باره گفته است: «دلم می خواهد با پیراهن پرسپولیس خداحافظی کنم.» او همچنین به خبرورزشی گفته است همسرش دوست دارد به ورزشگاه برود.