وی گفت : نسبت دادن این گونه لیست ها به وزارت علوم «جفا در حق وزارت این وزارتخانه است .»

معاون وزیر علوم در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد، این لیست توسط بخش‌های دیگر وزارت علوم تهیه و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده باشد، گفت: وقتی این ادعا را شنیدم، از عالی‌ترین مقام وزارتخانه، یعنی وزیر علوم پیگیر شدم و ایشان نیز وجود این لیست را تکذیب کرد.

یادآور می شود پیش از این یکی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفته بود، هیات نظارت این دانشگاه با استناد به «لیست ممنوعه وزارت علوم» اجازه حضور چند سخنران در برنامه یکی از تشکل های دانشجویی را نداده است .