ذبیح نیکفر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان گفت: امروز سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان به کمیسیون آمده بود.

وی تاکید کرد: سوالات نمایندگان در حوزه‌‌ها و ابعاد مختلف دارو، تجهیزات پزشکی و بیمه بود که وزیر نیز به سوالات نمایندگان پاسخ داد. نمایندگان از تعدادی از پاسخ‌های وزیر قانع شدند و برخی سوالات در حوزه بیمه نیز نیاز به بررسی‌های بیشتری داشت که پاسخ به این سوالات به جلسه‌ای دیگر موکول شد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: سوال نادر قاضی‌ژور نماینده ارومیه که مربوط به حوزه تجهیزات چشم‌پزشکی بود به صحن علنی ارجاع شد و وزیر هم گفتند که پاسخ به این سوال را در صحن علنی ارائه خواهم داد.